Profil společnosti

Vítám Vás na stránkách společnosti FIN-EKO FM, s.r.o.

V roce 1991 jsem nastoupila po  absolvování vysoké školy ekonomické na Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Po několika letech jsem se stala ředitelkou jedné akciové společnosti, poté vedoucí odboru Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V průběhu tohoto období jsem rovněž podnikala jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Z výše uvedeného vyplývá, že mám dostatek zkušeností v problematice daní, účetnictví, daňové evidence, ekonomiky apod. V roce 2004 jsem se rozhodla osamostatnit a tak jsem taky udělala.

22.02.2005 jsem založila společnost FIN-EKO FM, s.r.o. Jejím předmětem podnikání je

 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

Díky svým 20 letům praxe v oboru, bohatým zkušenostem a skupinou odborně zdatných spolupracovníků vám dokážu zajistit komplexní ekonomický servis.

Nabízím
 • vedení kompletního účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování podkladů pro DPH včetně vyplnění daňových přiznání
 • zpracování všech ostatních daňových přiznání dle potřeby firmy
 • odevzdávání formulářů na úřady
 • zpracování statistických hlášení
 • přípravu podkladů nutných k žádosti o úvěr nebo leasing
 • kompletní zpracování mzdové agendy a personalistiky
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
 • odevzdávání zpracovaných přehledů a vyúčtování na úřady
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění pro OSSZ
 • zpracování ročního zúčtování daně zaměstnanců
 • rekonstrukce účetnictví a daňové evidence z minulých let
 • vedení knihy jízd
 • poskytování daňového, ekonomického, finančního i podnikatelského poradenství
 • zajištění kompletní administrativy klienta
 • aktualizaci internetových stránek klienta
 • sledování a vyřizování došlé pošty do datových stránek klienta
 • zastupování na úřadech
 • zakládání společností s ručením omezeným
 • prodej už založených společností s ručením omezeným
Můj tým

Můj tým je tvořen interními a externími spolupracovníky s odborným vzděláním. Jsme flexibilní, rádi se přizpůsobíme vašim potřebám. Máme přehled o změnách a novinkách v oboru daní a vedení účetnictví, se kterými seznamujeme  klienty, aby byli o těchto změnách rovněž informováni. Jedním z hlavních přínosů naší práce je úspora našich klientů na daních z příjmů, DPH, sociálním a zdravotním pojištění apod., čehož dosahujeme důslednou daňovou optimalizací.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny malým a středním firmám, fyzickým i právnickým osobám a to včetně firem živnostníků. V současné době spolupracuji  s přibližně čtyřiceti firmami.   Jsem schopna zaručit vám nižší fixní náklady. Důvodem je, že platíte pouze za skutečně využité služby, máte nulové náklady na vlastní účetní zaměstnance a dochází k naprosté eliminaci nákladů na úhradu nákladů spojených s provozem vaší kanceláře, nájemného, účetní software, školení, kurzy a vzdělávání vašich zaměstnanců.

Všem zákazníkům garantuji
Kvalitní a včasné zpracování účetní a daňové agendy
Důvěrnost předaných informací
Maximální vstřícnost
Neustálou komunikaci
Loajalitu, rychlost a pečlivost

Přesvědčte se o tom, že je dobré spolupracovat se mnou a mým týmem. Na Vašem úspěchu mi záleží. Těším se na případnou spolupráci a přeji vám mnoho úspěchů

Aktuality a novinky