Nabídka služeb
 • vedení kompletního účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování podkladů pro DPH včetně vyplnění daňových přiznání
 • zpracování všech ostatních daňových přiznání dle potřeby firmy
 • odevzdávání formulářů na úřady
 • zpracování statistických hlášení
 • přípravu podkladů nutných k žádosti o úvěr nebo leasing
 • kompletní zpracování mzdové agendy a personalistiky
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
 • odevzdávání zpracovaných přehledů a vyúčtování na úřady
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění pro OSSZ
 • zpracování ročního zúčtování daně zaměstnanců
 • rekonstrukce účetnictví a daňové evidence z minulých let
 • vedení knihy jízd
 • poskytování daňového, ekonomického, finančního i podnikatelského poradenství
 • zajištění kompletní administrativy klienta
 • aktualizaci internetových stránek klienta
 • sledování a vyřizování došlé pošty do datových stránek klienta
 • zastupování na úřadech
 • zakládání společností s ručením omezeným
 • prodej už založených společností s ručením omezeným